Avtal & villkor

Avtal & Villkor

Allmänna villkor 

1.Betalningsvillkor:  Bokning bör ske 3 månader innan utställning. Vid bokning erläggs en bokningsavgift som består av halva utställningskostnaden. Resterande hyra  betalas senast 1 månad före utställningen. Avbokning skall ske senast 1 månad innan utställningen. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.  Betalning skall ske med 10 dagar netto och påminnelseavgift tillämpas.

2.Försäkringsvillkor : Det åligger utställaren att hålla sin konst försäkrad, kontrollera ditt försäkringsskydd. Galleriet i Norrköping är försäkrat med en  butiksförsäkring som täcker skador som orsakats av galleriet.

I Kårehamn sker utställningen i en sjöbod med enkel standard. Där sker utställning på egen risk.

3.Fraktkostnader:  Frakt till kund åligger utställaren. Utställaren betalar samtliga fraktkostnader, och emballage. Galleriet kan erbjuda frakttjänster enligt prislista. Frakt till Kårehamn för utställare som deltar i samlingsutställning kan erbjudas enligt prislista i mån av plats..

4.Marknadsföring: Galleriet ombesörjer annons i ortens nätkalender samt i galleriets sociala medier. Utställaren själv står för annonsering och marknadsföring utöver detta. Galleriets logotype och namn bör användas i marknadsföringsmaterial. Marknadsföringspaket kan erbjudas enligt prislista.

5.Innan utställningen: Det åligger utställaren att upprätta en verkslista/prislista som skall vara klara innan utställningen påbörjas. Prislistan ligger till grund för avräkningen och är en viktig bilaga till avtalet. Den  tillsammans med visitkort och en presentation skall finnas i anslutning till utställningen.  Akvareller skall vara ramade eller monterade i passepartouter. All canvas och ramad konst skall vara försedd med fungerande upphängningsanordning såsom ståltråd eller befintlig ögla. Konsthantverk skall vara prismärkt.

6.Utställningen: bör vara noggrant planerad i samråd med gallerist. I Norrköping deltar du som utställare vid hängning men Galleristen har huvudansvaret för hängnings utseende.  

I Kårehamn kan du som utställare bli ansvarig för att hänga utställningen. Sjöboden är en kulturbyggnad och där får inte utseendet förändras. Det är viktigt att följa de riktlinjer som finns för boden. Linorna får inte klippas av, knytas eller på annat sätt förstöras. Man får inte spika i väggarna. Man får endast skruva i befintliga hål. Golven skall dammsugas och får ej våttorkas.

Betalning sker mestadels med Swish. kontantköp eller kortköp via webbshop kan ske i undantagsfall. 

7.Vernissage: sker i samråd med Galleriet. I Norrköping är Lördag eller Söndag lämpligt. I Kårehamn är en Vernissage inte nödvändig men det är upp till dig som utställare. Utställaren står för eventuella vernissagekostnader

8.Efter utställningen: Utställaren ansvarar för nedplockning av utställningen. Linor och krokar skall vara intakta efter utställningens slut. Du kan bli ersättningsskyldig om detta brister. Lokalen skall städas och du bör lämna lokalen som du önskar finna den. Avräkning sker senast månadsskiftet efter utställningens slut. Eventuella transaktionskostnader betalas av utställaren. Galleriet har inget ansvar för utfallet av utställningen. Vid bokning bör du tänkt igenom ditt mål och förväntningar med utställningen. Galleriet erbjuder en unik plattform, men resultatet syr vi inte över.

9.Öppettider: Våra öppettider ser lite olika ut i Norrköping och Kårehamn.Utställaren ansvarar för bevakning under Galleriets öppettider. Öppettider och tider för när utställaren ska tillträda eller lämna lokalen sker i  överenskommelse med Galleriet .

 

 

Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Prislista extratjänster

Prislista


Norrköping:

Hyr vägg i 6 månader 600:-/vägg

Utställningshyra Lilla rummet 1000:- /2veckor

Stora rummet 1500:-/2 veckor

Kulturnatten bord 350:- + 30%provision

Kårehamn: 

Samlingsutställning vägghyra+30%

Separat egen utställning 5000:-/vecka högsäsong v.26-33

Frakt av konst till Kårehamn 200:- ToR

Planeringssamtal 3 st 750:-

Markandsföringspaket 1 Intervju/artikel 1 annons 300:-

Hyra webshop 15 produkter i 6 månader 600:-

Frakt till kund fraktkosnad ca:150:-+ 100:-

 

Kontakt